Missie / Visie

Ons diepste verlangen bij Choose Right is dat wij kinderen mogen leren om onze Schepper te eren. Dit doen wij door zang, dans en andere theatervormen te gebruiken in concerten en het begeleiden tijdens kerkdiensten.
 
Wij bidden dat de boodschap die wij brengen via deze vormen als zaad mag vallen en ontkiemen in de harten van hen die het horen. De Heilige Geest willen wij hierin alle ruimte geven omdat wij op deze manier willen meewerken aan de uitbreiding van Gods koninkrijk.
 
God onze schepper geeft ons de gaven van zang, dans en andere theatervormen welke ons helpen bij het werken aan een onderlinge band en het aangaan van vriendschappen. Als dank willen wij hem hiervoor eren en danken.
 
Om dit doel te bereiken oefenen we regelmatig. Repetities en concerten horen dan ook bij het lid zijn van Choose Right en is geen vrijblijvendheid.

Comments are closed.